Bettskenor, Tandbroar & Tandkronor

Färgade frästa bettskenor Fräst anatomisk tandkrona
 • Bettskenor

 • Broar

 • Fullformskronor

 • Tigen individuella titandistanser

 • Underkonstruktioner

Material

 • Keramer: E.max, Amber Mill, Bruxzir, Zirkonia Opak, Zirkonia Translucent, Zirkonia Multilayer

 • PMMA: Temporära Broar, Transparanta Bettskenor, Färgade Bettskenor (med eller utan glitter)

 • Titan: Tigen för Individuella distanser

 • Samtliga material kan fås inom Vitaskalan

Tjänster

 • Scanning och design av Kron, Bro och Bettskenor från gipsmodell alternativt digitalt avtryck

 • Vi tar emot Digitala avtryck/Intraorala scanningar ifrån 3Shape, Carestream, Dentsply Sirona & Medit

 • Design och Fräsning av kronor till standardiserade titandistanser (Nobel Biocare, Straumann, Dentsply m fl)

 • Design och 3Dprintning av modeller