Fräst transparent bettskena Sintrad zirkoniumdioxid elektronmikroskop

Vår högsta prioritet är att säkerställa en hög och jämn kvalitet gentemot våra kunder. Vi lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra varje led i tillverkningsprocessen, från inköp av material till slutbesiktning innan leverans.

Alla våra produkter tillverkas med femaxlig CNC-bearbetning.

Vi använder bara väl utprovade material från marknadens ledande leverantörer.

Varje tillverkat led kontrolleras med genomlysning i mikroskop för att upptäcka problem med sprickbildning och urflisning.

Vi har full spårbarhet genom hela tillverkningsprocessen för att snabbt kunna identifiera och åtgärda eventuella avvikelser.