Hoppa till innehåll

TIPS VID SCANNING INFÖR
BETTSKENEBEHANDLING

Denna lista kan du även skriva ut som PDF HÄR

FÖRBEREDELSER SCANNER

 1. Kontrollera att scannerns mjukvara är uppdaterad till den senaste versionen.
 2. Kalibrera scannern regelbundet enligt fabrikantens anvisningar. Kalibrera skannern
  före första användning och var åttonde dag vid regelbunden användning. Kalibrera
  skannern om skanningskvaliteten försämras. Kalibrering justerar
  skanningskvaliteten till den ursprungliga fabriksnivån och säkerställer optimala
  resultat.
 3. Använd rätt munstycke till scannern. Vid osäkerhet – kontakta supporten där ni
  köpt eran scanner, de kan hjälpa er med felsökning samt demonstrera
  scanningsstrategier

FÖRBEREDELSER PATIENT 

 1. Rengör patientens tänder, ta bort matrester och dylikt. 
 1. Vid mycket plack polera tänderna, speciellt vid 3:or och 6:or där det krävs mest retention.  
 2. Använd salivsug under scanning.
 1. Blästra luft på tänderna med jämna mellanrum under scanning.
 1. Använd kindretraktor för att undvika att kinden/tungan är i vägen under scanning.

SCANNINGSSTRATEGI 

 1. För scannern enligt mönstret på bilden (på sida 2) eller enligt fabrikantens anvisningar. Detta för att förhindra förvrängning av datan, att vi får flera “lager” eller att tandbågen får fel storlek i förhållande till verkligheten. 
 1. För bästa möjliga resultat av bitning (rawbite), skanna kvadranterna från minst 7:a till 1:a bilateralt. Detta gör det enklast för programmet att hitta och matcha de olika scanningarna till en bitning. (Se bild sida 2.)
 2. För att göra kontaktpunkter och artikulationsrörelser så bra som möjligt rekommenderar många tandläkare att skanna i konstruktionsläge med hjälp av en “Leaf Gauge” (se bild sida 2) för att hitta patientens individuella kondylbana mm. Detta är ett utmärkt hjälpmedel för att få önskad höjd på skenan vilket även underlättar vid digital framställning på lab.  
 3. OBS! Se till att patienten inte biter ihop hårt på “Leaf Gauge” då detta kan göra att käkleden rör sig nedåt vilket leder till påbitning endast i molarområdet på bettskenan. 

Scanningsmönster

Leaf Gauge

Bitning/Rawbite

Denna lista kan du även skriva ut som PDF HÄR

Här visar en tandläkare hur han brukar använda sig av Leaf Gauge.